15 nov 2018 

09:00 - 17:30

Geen accreditatie NOF

Accreditatie GNRPO

Accreditatie NRO

Taal: Nederlands

Incl. koffie/thee, lunch en syllabus

Aeroparc Gilze-Rijen

Prijs: € 240,00 Totaal

Docenten: Erwin ter Laak DO

Radiculair versus pseudoradiculair

In de osteopathische praktijk komen patiënten met radiculaire  dan wel pseudoradiculaire problematiek veelvuldig voor. Niet te onderschatten is het belang de verschillen tussen radiculair en pseudoradiculair te onderkennen. Deze cursus is bedoeld om inzicht te scheppen in radiculaire verschijnselen; en daarnaast  vooral ook in de rol die de vascularisatie hierin speelt; wat is nou precies radiculaire problematiek en welke symptomen horen daar bij. De rol van de discus intervertebralis, het verschil cervicaal en lumbaal, het foramen intervertebrale en de recessus lateralis komen onder andere aan bod. Daarnaast wordt er geprobeerd duidelijkheid te verschaffen in relatie tot  pseudoradiculaire verschijnselen; wat zijn dit en hoe zijn ze te herkennen of te onderscheiden van radiculaire verschijnselen. Dit houdt ook in dat definiëring en afbakening van beide situaties een grote rol speelt. Welke diagnostische en behandelingsmogelijkheden bestaan er binnen de osteopathie en hoe kan met behulp van osteopathische kennis mogelijk iets gezegd worden met betrekking tot de prognose. Dit alles zal zoveel mogelijk vanuit osteopathisch oogpunt gebeuren. Tevens wordt er aandacht besteed aan beeldvormende diagnostiek in de zin van röntgen, CT en MRI en  er zal worden gesproken over de zin en waarde van deze aanvullende onderzoeken. Er komen een aantal diagnostische testen aan bod waarvan de bruikbaarheid en interpretatie worden besproken. Ook worden behandelingsmogelijkheden besproken en praktisch uitgevoerd.

Helaas. De inschrijving is gesloten

Ga terug naar het overzicht voor ons complete aanbod.