UITGELICHT: Psychologie En Psychosomatiek In De Osteopatische Praktijk met Joeri Calsius DO

19 May 2018

Link gekopieërd
  Share

Deze inleidende basiscursus ‘Psychologie en Psychosomatiek in de Osteopatische Praktijk’ (kortweg PPOP) wil net hieraan tegemoetkomen en focust daarom op een brede waaier van aanmeldingsklachten, gaande van stress- en spanningsgerelateerde klachten, lichamelijk onverklaarbare symptomen, angst, paniek en depressie. Ook persoonlijkheidsproblematieken (bv. borderline) en psychose komen kort aanbod.

Telkens wordt er veel aandacht besteed aan het leren begrijpen van deze klachten binnen hun ruimere context aan onderliggende (neuro-)biologische, psychologische en sociale processen. Hiertoe
hanteren we doelbewust een trans-disciplinaire invalshoek waarbij diverse kennisdomeinen zoals klinische psychologie, neurowetenschappen en ook filosofie aan bod komen en ons concrete handvatten
aanreiken.

Wanneer we vervolgens de opgedane inzichten en vaardigheden vertalen naar de concrete osteopatische praktijk, hanteren we het myofasciale substraat als toegangspoort om onze
psychosomatische patiënt meer geïntegreerd te benaderen. Zo komt de osteopaat na een boeiende ontdekkingstocht door diverse, onderbelichte domeinen terug thuis op bekend terrein en staat hij/zij
sterker beslagen op het soms toch wel gladde ‘psychosomatische ijs’.

Hoewel deze PPOP-cursus een inleidend karakter heeft, beoogt ze niettemin een stevig en gevarieerd fundament te leggen voor de praktiserende osteopaat. Hierbij ligt de nadruk enerzijds op wetenschappelijk onderbouwde theorievorming. Anderzijds wordt er veel aandacht besteed aan integratie binnen de bestaande osteopatische expertise en kennismaking met nieuwe concrete tools en manuele vaardigheden/technieken.

Meer informatie over het programma en kosten kunt u vinden via https://www.pro-osteo.com/aanbod/psychologie-en-psychosomatiek-in-de-osteopatische-praktijk/